Tel: (+84-024) - 3 8811 870  /  Email: contact@santomas.com.vn

Language: English Vietnamese

Hide Main content block

Giới thiệu

Santomas Vietnam Joint - Stock Company

Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam, trước đây Santomas Việt Nam Ltd., được thành lập ngày 2002/09/01 theo giấy phép đầu tư số 30 / GP-KCN-HN do Cơ quan Khu công nghiệp Hà Nội. Santomas Việt Nam Ltd là 100% vốn của nước ngoài được tổ chức bởi Santomas SDN BHD (Malaysia). Các hoạt động chính của công ty đang sản xuất các sản phẩm nhựa chính xác bánh và nhựa chính xác các bộ phận cho máy ảnh, thiết bị tự động hóa văn phòng (máy in, fax, máy và vv sao chép), thành phần đơn vị ô tô và các sản phẩm điện tử tiêu dùng khác với vốn pháp định là 1.500.000 USD và tổng vốn đầu tư là 5.000.000 USD. Nhà máy đầu tiên đi vào hoạt động vào tháng 1 1, 2003 với 15 khuôn ép. Nhà máy thứ hai đi vào hoạt động vào năm 2006 với tổng số lượng máy trong cả hai nhà máy lên đến 50 đơn vị.


Trong năm 2007, Công ty TNHH Santomas Việt Nam chính thức chuyển đổi thành Công ty Cổ phần Santomas Việt Nam với Vốn đăng ký của 64.000.000 VND tương đương với 4.000.000 USD USD theo giấy phép đầu tư số 012033000082 do Cơ quan Khu công nghiệp Hà Nội, lần đầu tiên ban hành ngày 11/12/2007.

Từ năm 2008 đến nay, Công ty đã tiếp tục mở rộng hoạt động và tăng cường đầu tư máy móc và cơ sở hạ tầng. Hiện nay, tổng công suất Santomas là 500 triệu phụ tùng, khuôn mẫu 200 mỗi năm.

 

Back To Top